05 6647 100 info@zd-koper.si (ni namenjen za elektronsko naročanje)

Spoštovani pacienti,

zaposleni v Zdravstvenem domu Koper si prizadevamo, da bi bili pacienti z obravnavo v naši ustanovi zadovoljni.

Želimo si, da bi se morebitni nesporazumi rešili takoj na posameznem mestu nastanka.

Če do tega ne pride in če menite, da so kršene vaše pravice, lahko vložite prvo zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic, ki jo lahko podate ustno pri pristojni osebi na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi.

Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic sprejemajo in obravnavajo naslednje pristojne osebe:

  • Ljubica Kolander Bizjak, dr.med., spec. splošne medicine, telef. št. 05/66-47-420, strokovna vodja zavoda, e naslov: zd-koper@zd-koper.si, naslov: ZD Koper enota Bonifika, Ljubljanska c. 6 a, Koper, od torka do petka od 9. do 13. ure.

Za področje zdravstvene nege:

  • Vanja Kosmina Novak, dipl. medicinska sestra, telef. št. 05/66-47-225, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, e naslov: zd-koper@zd-koper.si, naslov: ZD Koper, Dellavallejeva ul. 3, od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.

Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve:

  • zahtevi v celoti ugodi in obvesti pacienta;
  • pacienta povabi na ustno obravnavo, kjer lahko sklenejo dogovor o načinu rešitve pritožbe;
  • napoti pacienta na pristojen organ za reševanje pritožbe;
  • ustavi postopek, če pacient zahtevo umakne .

Če dogovor tudi po opravljenih postopkih ne bi bil sklenjen, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, Štefanova ul. 5, 1000 Ljubljana.

Pri uresničevanju vaših pravic se lahko kadarkoli obrnete na zastopnika pacientovih pravic. Zastopnik lahko pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zlasti tako, da daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva ter izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopnica pacientovih pravic v Kopru je:

Jožica Trošt Krušec, mag. prava, sedež: prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Koper, Vojkovo nabrežje 4 a, 6000 Koper, e naslov: jozica.trost-krusec@nijz.si.

Uradne ure za naročene stranke:

  • sreda od 15.30 do 21.30 ure in
  • petek od 14.30 do 21.30 ure.

Telef. št. za naročanje 05/66- 30- 841, ponedeljka do petka od 8. do 14. ure.

Uradne ure po telefonu (za osnovne informacije):

  • ponedeljek, torek in četrtek od 18. do 20. ure, telef. št. 041/ 667- 501.

Veseli bomo vaših mnenj, pobud in pohval, ki jih lahko posredujete: Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva ul. 3, 6000 Koper, po e-pošti: (zd-koper@zd-koper.si) ali po telefonu (05/6647-225), od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure,

Igor Hrvatin, l. r.

v.d. direktorja