05 6647 100 info@zd-koper.si (ni namenjen za elektronsko naročanje)

Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva ulica 3

Telefonska centrala

Faks

Tajništvo

Glavna medicinska sestra

Kadrovska služba

Plansko analitska služba

Vodja finančno računovodske službe

Računovodstvo

Fakturna služba

Osebni dohodki

Informatika

Skladišče

Blagajna

Pralnica

Sterilizacija

Splošna ambulanta, Orjana Hrvatin, dr. med.

Referenčna ambulanta, Orjana Hrvatin, dr. med.

Splošna ambulanta, Danica Gobo Koprivec, dr. med.

Splošna ambulanta, Maja Cencič, dr. med.

Referenčna ambulanta, Maja Cencič, dr. med.

Splošna ambulanta, Manca Podjed, dr. med.

Splošna ambulanta, Astrid Lui Rusjan, dr. med.

Otroško-šolski dispanzer, Majda Samastur, dr. med.

Otroško-šolski dispanzer, Irena Primožič Koradin, dr. med.

Otroško-šolski dispanzer, Melanija Kocjan, dr. med.

Otroško-šolski dispanzer, Ružica Koterle, dr. med.

Otroško-šolski dispanzer, Živa Mohar, dr. med.

Otroško-šolski dispanzer, Cerkvenik Nika, dr. med.

Otroško-šolski dispanzer, Nataša Raspopović, dr. med.

Otroško-šolski dispanzer, Metka Vidakovič, dr. med.

Otroško-šolski dispanzer, Nataša Raspopović, dr. med.

Otroški-šolski dispanzer, Matjaž Štefan, dr. med.

Otroško-šolski dispanzer, Rihar Helena, dr. med.

Razvojna ambulanta

Otroška nevrofizioterapija

Dispanzer za ženske, Tomislav Vitezica, dr. med.

Kabinet za ultrazvok

Antikoagulantna ambulanta

Ambulanta za diabetike

Dežurna zobna ambulanta

Zobna ambulanta za odrasle Vasja Degrassi Bisaki, dr. dent. med.

Zobna ambulanta za odrasle Matic Jerman, dr. dent. med

Otroška, šolska zobna ambulanta, Vesna Florjančič, dr. dent. med

Otroška, šolska zobna ambulanta, Gordana Marinkovič, dr. dent. med

Otroška, šolska zobna ambulanta, Barbara Krašna, dr. dent. med

Laboratorij

Enota Bonifika, Ljubljanska cesta 6a

Dežurna in urgentna ambulanta

Dispanzer medicine dela prometa in športa (faks)

Dispanzer medicine dela prometa in športa, odgovorna medicinska sestra

Ambulanta medicine dela prometa in športa, Jadran Kleibencetel, dr. med.

Ambulanta medicine dela prometa in športa, Oskar Renko, dr. med.

Splošna ambulanta, Valentino Miljević, dr. med.

Splošna ambulanta, Radojka Anderluh, dr. med.

Splošna ambulanta, Viviana Renko, dr. med.

Splošna ambulanta, Irina Pirjevec, dr. med.

Splošna ambulanta, Rupert Sajinčič Lučka, dr. med.

Splošna ambulanta, Silvana Damnjanović, dr. med.

RTG ZOB

Patronaža služba in nega na domu

Patronaža služba in nega na domu

Patronaža služba in nega na domu

Patronažna služba in nega na domu

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (faks)

Psihiogienski dispanzer, Zoran Vodopivec, dr. med.

Zdravstvena vzgoja - Tatjana Bočaj

Zobozdravstvena vzgoja in preventiva Katja Golob, Tatjan Srebrnič

Zdravstvena vzgoja - Cindi - Marina Glavina, Gordana Šokič

Zdravstvena postaja Olmo, Cesta na markovec 1

Splošna ambulanta, Zlatko Čičigoj, dr. med.

Splošna ambulanta, Sabina Jurkovnik, dr. med.

Splošna ambulanta, Tatjana Cvetko, dr. med.

Referenčna ambulanta, Tatjana Cvetko, dr. med.

Dispanzer za ženske, Andreja Smajila, dr. med.

Splošna ambulanta Ankaran, Srebrničeva ulica 13

Splošna Ambulanta, Majda Žuvela Lipušček, dr. med.

Splošna ambulanta Valdoltra (Ortopedska bolnišnica Valdoltra Paviljon C)

Splošna ambulanta, Sanja Stanišić, dr. med.

Zobna ambulanta za odrasle, Maša Šukunda, dr. dent. med.

Dom upokojencev Ptuj, Enota Koper, Oljčna pot 65

Splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu, Aneta Georgieva Minova, dr. med.

Obalni dom upokojencev Markovec, Krožna cesta 5, Koper

Splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu, Benjamin Štagar, dr. med.

Splošna ambulanta Pobegi Čežarji

Splošna ambulanta, Sanela Tepšić, dr. med.

Splošna ambulanta Šmarje

Splošna ambulanta, Klara Požar, dr. med.

Splošna ambulanta Šalara, Obrtniška cesta 30

Splošna ambulanta, Ljubica Kolander Bizjak, dr. med.

Splošna ambulanta, Andreja Zadravec Radi, dr. med.

Referenčna ambulanta, Ljubica Kolander Bizjak, dr. med.