05 6647 100 info@zd-koper.si (ni namenjen za elektronsko naročanje)

ZDRAVSTVENI DOM KOPER

CASA DELLA SANITA' DI CAPODISTRIA

Dellavallejeva ulica 3

6000 Koper - Capodistria
Telefon: 05 6647 100
Fax: 05 6647 200
e-mail: info@zd-koper.si
Vanja Kosmina Novak, pomočnica direktorja za zdravstveno nego
ID DDV: SI41729358
Matična številka: 5728231
Transakcijski račun: 01250-6030921026

ZD Koper je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na območju Mestne občine Koper, ki je tudi ustanoviteljica zavoda. Z dejavnostjo prehospitalne enote posreduje v najnujnejših primerih na območju vseh štirih obalnih občin. V sorazmernem deležu izvajamo tudi dežurno službo prav tako za celotno Obalo.

ZD Koper izvaja osnovno zdravstveno varstvo za vse ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. Stremimo k zagotavljanju najsodobnejših standardov s ciljem kakovostne, hitre in prijazne obravnave pacienta. Želimo ohranjati odnos odprtega zavoda v občini Koper, kjer smo vedno na razpolago za nove pobude strokovnjakov, uporabnikov, občank in občanov.